Welke zorg levert Best Care?

Huishoudelijke verzorging:
In huishoudelijke verzorging zit ook het woord zorg dat betekent voor ons niet alleen het schoonmaken of -houden van uw woning en het doen van de (af)was, maar ook het besteden van aandacht aan onze klant.

Persoonlijke verzorging:
Hulp bij dagelijkse handelingen zoals opstaan uit bed, douchen, aan- en uitkleden, helpen bij het eten of naar het toilet gaan. Dit kan op één of meerdere momenten per dag afhankelijk van wat wij met elkaar afspreken.

Verpleging:
Als u thuis verpleging nodig heeft kan dat zijn voor het verzorgen van wonden, klaarzetten en toedienen van medicijnen, geven van injecties, maar ook het gebruik van medische apparaten.

Activerende begeleiding:
Begeleiding om nieuwe of opnieuw dingen te leren zoals het doen van boodschappen, het schoonmaken van het huis, eten koken of zelfstandig gaan wonen.

Ondersteunende begeleiding:
Het helpen bij het meer zelfstandig kunnen zorgen voor een eigen huishouding, persoonlijke verzorging, eten koken.

Terminale verzorging:
Als u door ziekte of een handicap niet in staat bent zelfstandig thuis te kunnen functioneren is het toch fijn om thuis verzorgd te worden. Wij zorgen voor een gekwalificeerd team van verzorgenden. De zorgmomenten gaan altijd in overleg.