Wat doen wij?

Best Care levert thuiszorg. Wij leveren huishoudelijke-, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Dat kan voor een paar uur per week oplopend tot en met terminale zorg. Wij leveren thuiszorg aan iedereen met een geldige indicatie en aan particulieren.

Met een indicatie heeft u bijna altijd recht op een financiële vergoeding vanuit de overheid. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de zorg, afhankelijk van de zorgzwaarte, vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De zorg zwaarte pakketten vallen onder de Wet Langdurige Zorg. De functies Verpleging en Verzorging vallen onder de Zorgverkeringswet, daarvoor geldt dat u geen eigen bijdrage of eigen risico betaalt. De begeleiding en huishoudelijke zorg vallen onder de WMO en dat loopt via de gemeente. De eigen bijdrage (afhankelijk van het inkomen) geldt voor de WLZ en de WMO.