Veel gestelde vragen

Wanneer heb ik recht op zorg?
Als u (langdurig) zorg nodig heeft door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, kunt u begeleiding, verpleging of verzorging krijgen.
Hiervoor heeft u een indicatie nodig.
De wijkverpleegkundige van Best Care indiceert voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), verpleging en verzorging.
Heeft u een grote zorgbehoefte dan kunt u in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze indicaties (zorg zwaarte pakketten) worden geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Een indicatie voor huishoudelijke zorg en begeleiding vraagt u aan bij de Gemeente waar u woonachtig bent. Deze zorg wordt geregeld vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Hoe wordt voor zorg betaald?
Voor het krijgen van thuiszorg, heeft u bijna altijd recht op een financiële vergoeding vanuit de overheid. De zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Heeft u zorg die valt onder de ZVW dan geldt dat u geen eigen bijdrage of eigen risico betaalt. Bij de WLZ en de WMO geldt wel een eigen bijdrage.

U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?
Een PGB is een vastgesteld bedrag waarmee u zelf op basis van de indicatie uw zorgpakket kan samenstellen en inkopen. Zo houdt u zelf de vrijheid om uw eigen verzorging te kiezen op de momenten waarop het u uitkomt. Voor verdere informatie over het PGB verwijzen wij naar www.pgb.nl

Kan ik ook voor particuliere zorg bij Best Care terecht?
Als u behoefte heeft aan meer zorg dan waar in de indicatie rekening mee is gehouden of als u helemaal niet voor vergoeding vanuit de overheid in aanmerking komt, kunt u voor eigen rekening professionele verzorging via Best Care afnemen.

2015 is een overgangsjaar waarin vele veranderingen vanuit de overheid worden doorgevoerd. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord voor al uw vragen.