Palliatieve zorg en dementiezorg

In het Netwerk Palliatieve Zorg en de Ketenzorg Dementie werken veel organisaties samen om de zorg aan mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren.
De vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen kwamen bijeen om het convenant Netwerk Palliatieve Zorg ZHE en de samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie ZHE te ondertekenen. Dit gebeurt elke twee jaar, gecombineerd met een overzicht van de stand van zaken en een blik op de toekomst.
Er staan grote veranderingen voor 2015 op stapel. De AWBZ verschuift deels naar de gemeenten en de zorgverzekeraars en deze ontwikkelingen zullen zeker gevolgen hebben voor de beide zorgketens en voor de doelgroepen.
Jacoline Rehorst was namens Best Care aanwezig om het convenant te tekenen.