Hoe kom ik in aanmerking voor zorg?

Wanneer u denkt zorg nodig te hebben neemt u contact op met ons, dit kan telefonisch of per email. Onze wijkverpleegkundige neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er precies nodig is aan zorg en hulp. Wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving voor u doen? Welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet?
De wijkverpleegkundige van Best Care indiceert voor de Zorgverzekeringswet (functies verpleging en verzorging). De gemeente indiceert de huishoudelijke zorg en begeleiding. Met ingang van 1 januari 2015 indiceert het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl) alleen nog voor de Wet Langdurige Zorg.

Particuliere klanten kunnen uiteraard ook bij ons terecht. Zij betalen de kosten van thuiszorg zelf.

Dus bel 0181 -669940 of stuur een email naar: info@bestcareforyou.nl