De cliëntenraad

Cliëntenraad Best Care in functie

Elke zorginstelling is verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling.

In de cliëntenraad zitten mensen die zich verbonden voelen met het reilen en zeilen van de zorginstelling. Dit kunnen familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, cliënten en niet-cliënten zijn. De samenstelling wordt in ieder geval niet door de zorginstelling bepaald en medewerkers van de zorginstelling zitten dan ook niet in de cliëntenraad. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.

De cliëntenraad vergadert gemiddeld 2 keer per jaar en heeft gemiddeld 2 keer per jaar overleg met de Directie. De cliëntenraad laat zich regelmatig informeren door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het beleid van de zorginstelling. Dit kunnen specialisten zijn, interne kwaliteitsmedewerkers of anderen. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn in principe openbaar.

De cliëntenraad heeft als doel de medezeggenschap van cliënten te waarborgen en streeft ernaar, dat alle cliënten het gevoel hebben dat zij zorgvuldig worden behandeld.

Het regelement van de cliëntenraad kunt u hier inzien.

U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: clientenraad@bestcareforyou.nl of via de post naar “Cliëntenraad, Korte Welleweg 1, 3218 AZ HEENVLIET. Als u liever iemand van de cliëntenraad rechtstreeks wil spreken kunt u vragen of zij telefonisch contact met u op willen nemen.

John Numeijer

Mijn naam is John Numeijer , 56 jaar oud , getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben voordat ik arbeidsongeschikt ben verklaard 30 jaar werkzaam geweest in de haven bij containerbedrijf E.C.T.
De laatste 15 jaar als kraanmachinist.
Op dit moment vul ik met veel plezier mijn vrije tijd in met vrijwilligerswerk.
Ik ben door Best Care benaderd om in de clientenraad zitting te nemen. Dit aanbod heb ik met beide handen aangegrepen omdat er in de zorg veel gaat veranderen en ik het interessant vind om van de ontwikkelingen op de hoogte te zijn en erover mee te kunnen denken.
Graag wil ik de schakel zijn tussen de clienten en Best Care.

Rob Leenstra

Mijn naam is Rob Leenstra, ik ben 63 jaar oud.
In april 2012 ben ik met mijn fiets over de kop geslagen, met als gevolg een dwarslaesie. Na revalidatie werk ik weer 4 dagen per week.
Ik ben door Best Care benaderd om in de cliëntenraad zitting te nemen.
Dit aanbod heb ik aangegrepen omdat ik graag als ‘ervaringsdeskundige’ voor andere rolstoelers iets wil betekenen.
Dus schroom niet, heeft u vragen of opmerkingen neem contact op met de cliëntenraad.