Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden
Op alle diensten die door Best Care worden verleend in het kader van met een opdrachtgever gesloten zorgverlening -overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van Actiz en BTN van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overleg tussen organisaties van zorgaanbieders (Actiz en BTN) en de consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en LOC Zeggenschap in Zorg.

Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden is hier te downloaden.

Klachtenreglement
Best Care heeft een klachtenreglement opgesteld, dat door de klanten kan worden opgevraagd. In eerste instantie wordt een klacht door Best Care in onderling overleg met de klant opgelost. Is dit niet mogelijk dan kunnen zowel Best Care als de klant besluiten tot het indienen van een officiële klacht volgens het klachtenreglement. Best Care is daarvoor aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van BTN.

Zorgbrede Governancecode (Bestuur en toezicht)
Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Best Care werkt volgens de regels voor goed bestuur en toezicht in zorginstellingen (Zorgbrede Governancecode).

De regels voor goed bestuur en onafhankelijk toezicht zijn vastgelegd in onze statuten en aanvullend in het regelement van de Raad van toezicht. Beide documenten kunt u inzien:
1. statuten
2. regelement Raad van Toezicht

Disclaimer
Best Care heeft veel zorg besteed aan de samenstelling en informatie op deze site. Desondanks is het mogelijk dat informatie onjuist of onvolledig is. Best Care kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment worden aangepast. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik de informatie wordt door Best Care uitgesloten.

In de informatie wordt verwezen naar websites van andere organisaties. Best Care kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die sites.